Kort fortalt

Kunden havde et ønske om forøget vækst i deres tre butikker. Markedet er kendetegnet ved flere udbydere i kædesamarbejde med dertil hørende store reklamebudgetter. De mindre uafhængige hørecentre kan derfor have svært ved at trænge igennem til målgruppen.

Via dialog, sparring og indsigt i branchen, konkluderede vi i samarbejde, at et navneskifte fra “Hørecenteret – Mobilt & Lokalt” til “Steens Hørecenter” vil skærpe fortællingen om den lokale forankring og personlige service – et sted at komme, hvor man er på fornavn med kunderne.

Logo

Logoet er tegnet med tydelig reference til et øre. Typografien er tegnet efter principper om kontrast for at give logoet et tillidsfuldt, venligt og imødekommende helhedsindtryk.

Farvepaletten går i tråd med de samme værdier som logo og logotype, for at skabe et troværdigt helhedsindtryk.

Case Steens Hørecenter Logodesign

Brevlinje

Steens Hørecenter Brevlinje

Skærmtilpasset hjemmeside

Steens Hørecenter Hjemmeside
Steens Hørecenter Hjemmeside

Messemateriale

Steens Hørecenter er tæt på kunderne – også de potentielle. Derfor var der behov for at have en simpel løsning til at skabe synlighed ude i marken. Roll-ups er designet ud fra principper om synlighed på afstand og på at målgruppen i nogle tilfælde kan have nedsat syn.

Præsentationsfilm

Vi har udarbejdet en samlet film, som er opdelt i kategorier. Kategorierne medvirker til en differentiering af Steens Hørecenter fra konkurrenterne.

Miljø, produkt- og portrætfoto